Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství
Advanced software tools in civil engineering
CZ.1.07/2.2.00/15.0142

 

Logo VUT
Logo VSB
Logo CDV
Logo IPM
Logo CVUT
     

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební, Ústav informatiky

Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
Telefon: +420 541 147 252
E-mail: apeltauer.t@fce.vutbr.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany

Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Telefon: +420 597 322 856
E-mail: petr.kucera@vsb.cz

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Ing. Libor Krejčí
Telefon: +420 602 568 381
E-mail: libor.krejci@cdv.cz

Akademie věd ČR

Ústav fyziky materiálů

Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Telefon: +420 532 290 361
E-mail: seitl@ipm.cz

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra matematiky

Ing. Pavel Hrabák
Telefon: +420 224 358 543
E-mail: pavel.hrabak@fjfi.cvut.cz

   
 
     Hledej
   
   
 
 
 
     Novinky
   2. Února 2011
   Probíhá plnění stránek informacemi

 


 

 


ESF logolink