Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství
Advanced software tools in civil engineering
CZ.1.07/2.2.00/15.0142

 

Logo VUT
Logo VSB
Logo CDV
Logo IPM
Logo CVUT
     

Absolventi, kteří získají navrhované dovednosti, podstatně zvýší svou cenu na trhu práce: schopnost samostatné práce se systémy GIS uvítá jak státní správa, tak organizace zabývající se projekty s globálnějšími dopady na životní prostředí, urbanistickými řešeními apod. Vizualizační dovednosti pak podstatně zvyšují užitnou hodnotu projektových návrhů ve výběrových řízeních a veřejných prezentacích.

Navazující simulační moduly poskytnou potřebné mezioborové dovednosti, které umožní rychlou zpětnou vazbu mezi fází návrhu a vyhodnocením jeho efektivnosti po realizaci (propustnost dopravního řešení, připravenost větších budov na rychlou evakuaci, vhodnost úprav vodních toků z hlediska vodního hospodářství apod.). V současnosti je tato problematika řešena drahými analýzami třetích firem, které se často z důvodů vysokých nákladů nevyžadují, nebo jsou jejich závěry opomíjeny kvůli fatálním dopadům na předložené projekty. Je však zřejmé, že v blízké budoucnosti bude tento typ analýz u projektů vyžadován a projektanti s tímto druhem mezioborové kvalifikace budou velmi žádaní.

U cílové skupiny posluchačů doktorského studia je zřejmé, že nabízená problematika umožňuje zapojení do atraktivního proudu tvorby a využívání nových programových produktů, které poskytují nový - obvykle hlubší - pohled na proces návrhu řešení a jeho dopadů na široké spektrum problémů (od bezpečnostních po environmentální).

   
 
     Hledej
   
   
 
 
 
     Novinky
   2. Února 2011
   Probíhá plnění stránek informacemi

 


 

 


ESF logolink